Doel

Stichting Armoedeplatform Helmond heeft als doel om alle partners die zich in Helmond bezig houden met het armoedebeleid met elkaar te verbinden. We zijn ervan overtuigd dat samenwerken en netwerken bijdraagt aan het vraagstuk van armoedebestrijding. Hiervoor hebben we alle partners hard nodig en faciliteren hiervoor een platform om dit contact en uitwisseling mogelijk te maken.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Ton Schepens
Voorzitter

Jeroen Schaeken
Secretaris
Frank Wolters
Penningmeester
Rudy van de Maat
Lid
Wilma Berkhout
Lid
Corine Beeuwkes-van Ede
Lid
Emmely Lammers
Lid

Wat doen wij?

Stichting Armoedeplatform organiseert vier keer per jaar een plenaire bijeenkomst waarvoor alle aangesloten partners worden uitgenodigd. Bij deze bijeenkomsten draagt het Armoedeplatform zorg voor een boeiend en afwisselend programma waarbij de nadruk wordt gelegd op ontmoeting, contact, uitwisseling en verbinding.

Stichting Armoedeplatform stelt zich daarnaast ten doel om zich in te zetten op 5 speerpunten:

  • Het taboe dat er rust op het thema doorbreken
  • Werken aan vertrouwen tussen organisaties
  • Regels en procedures die een sta-in-de-weg vormen signaleren en bespreken
  • De toegang naar het aanbod verduidelijken
  • Verborgen armoede

Lees verder “Wat doen wij?”

Fondsen

Soms zijn er onvoorziene noodzakelijke kosten in een huishouden waar geen buffer voor is opgebouwd. In deze noodgevallen zijn er een aantal Helmondse fondsen die in de vorm van een gift of lening hulp kunnen bieden.

Klik hier voor lijst van fondsen

Contact

    Ben je professioneel of vrijwillig bezig met armoedebestrijding en wil je aansluiten bij het Armoedeplatform Helmond? Neem dan contact op met iemand van het bestuur via bovenstaand formulier of via email adres:

    info@armoedeplatform-helmond.nl